កុំអូសរំលងអី ជួយshareម្នាក់មួយផង៖ រំជួលចិត្តណាស់ គ្រាន់តែឃើញរូបពីសន្លឹកនេះភ្លាម ស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្តង


ឃើញរូបថតពីសន្លឹករបស់បងប្អូនពីនាក់ដោយបានបង្ហោះលើហ្វេសបុកបានធ្វើអោយមហាជនអ្ននលេងហ្វេសបុករំជួលចិត្តនឹងស៊ែ
បន្តគ្នាតែម្តងព្រោះតែឃើញក្មេងប្រុសដែលជាបងមានទំនួលខុសត្រូវបំពេញងារជាបងប្រុសស៊ូលំបាកសុខចិត្តនាំប្អូនមកដល់ក្នុង
ថ្នាក់រៀន ទាំងដៃជាប់ប្អូនដែលកំពុងដេកនឹងខ្លូនឈ្លៀតបានរៀតទៀតផង។ ក្នុងហ្វេសបុកបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាSam Nang
បានបងបង្ហោះថា៖ទឹកចិត្តបងប្រុស ស្រឡាញ់ប្អូនណាស់ គ្មានបានរៀនស្រួលទេ ម្ដងប្អូនថាឈឺនោម តិចថាឃ្លានបៅ ថាងងុយដេក តែបងមិនថាអីអោយប្អូនទេមានតែអោបប្អូនរហូត

Loading...